Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

HZW accountants & belastingadviseurs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens achter te laten op onze website maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HZW accountants & belastingadviseurs verwerkt op de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we gegevens nodig hebben

HZW accountants & belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief.
  • U te kunnen benaderen voor acquisitiedoeleinden.
  • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor de opvolging van de klanten- en klokkenluidersregeling.

Hoe lang we gegevens bewaren

HZW accountants & belastingadviseurs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist

Delen met anderen

HZW accountants & belastingadviseurs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HZW accountants & belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HZW accountants & belastingadviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hzw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. HZW accountants & belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

HZW accountants & belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hzw.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over privacy, uw rechten of anderzijds? U kunt ons bereiken via
Website: https://www.hzw.nl
Telefoonnummer: 0318-569456
Bedrijfsadres: J.G. Sandbrinkstraat 2A 3901 EZ Veenendaal
Postadres: Postbus 613 3900 AP Veenendaal
E-mailadres: info@hzw.nl

Heeft u vragen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?