Archief

 • 26 september 2023

  Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2023 voorgesteld de energie-investeringsaftrek te verlagen. Als de plannen doorgaan wordt de extra aftrek verlaagd van 45,5 naar 40%.

  Lees meer
 • 26 september 2023

  Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager

  De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden in het Belastingplan 2024 volgend jaar fors verlaagd. Wat de mkb-winstvrijstelling zou worden, is nu pas bekendgemaakt. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder in wetgeving opgenomen.

  Lees meer
 • 25 september 2023

  Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

  Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan heeft u recht op een vergoeding van uw proceskosten. De Hoge Raad heeft onlangs nogmaals beslist dat hierbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen, en overige belastingsoorten. Echter, er liggen nieuwe plannen op tafel.

  Lees meer
 • 25 september 2023

  Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

  De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt volgend jaar verlaagd naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Dit staat in het Belastingplan 2024.

  Lees meer
 • 22 september 2023

  Top 10 proposals from Prince’s Day 2023

  What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2023? An explanation of the ten most important ones is provided below.

  Lees meer
 • 22 september 2023

  Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds

  Zzp’ers kunnen zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.

  Lees meer
 • 21 september 2023

  Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

  Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Mede door deze maatregelen wil het kabinet iets doen aan de armoede.

  Lees meer
 • 21 september 2023

  Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1

  De belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting wordt voor 2024 flink verhoogd. Dit gebeurt onder meer door een lichte stijging in eerste tariefschijf, maar met name door een forse beperking van de indexatie van de tweede tariefschijf. Een en ander blijkt uit het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

  Lees meer
 • 20 september 2023

  Top 10 Prinsjesdag 2023

  Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

  Lees meer
 • 20 september 2023

  Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

  Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?