Archief

 • 27 maart 2020

  Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis

  In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

  Lees meer
 • 27 maart 2020

  Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

  De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

  Lees meer
 • 26 maart 2020

  Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april

  Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u de S&O-uren die uw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl.

  Lees meer
 • 25 maart 2020

  Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

  Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u als dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

  Lees meer
 • 25 maart 2020

  Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten.

  Lees meer
 • 24 maart 2020

  Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

  Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

  Lees meer
 • 24 maart 2020

  Corona: recht op kortdurend zorgverlof?

  Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

  Lees meer
 • 23 maart 2020

  Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

  Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

  Lees meer
 • 23 maart 2020

  Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

  De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

  Lees meer
 • 23 maart 2020

  Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona

  Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling. De aanvullende verklaring van bijvoorbeeld de accountant of financieel adviseur, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?