Archief

 • 17 juli 2018

  Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

  In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

  Lees meer
 • 17 juli 2018

  Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

  Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

  Lees meer
 • 16 juli 2018

  Jacquet van predikant toch werkkleding

  Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?

  Lees meer
 • 13 juli 2018

  Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

  Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang.

  Lees meer
 • 12 juli 2018

  Business seat WK-voetbal! Btw aftrekbaar?

  Alhoewel Oranje verstek laat gaan, kan het WK-voetbal rekenen op grote belangstelling bij de Nederlandse voetballiefhebber. Maar als u besluit met relaties het WK te bezoeken, is de btw dan aftrekbaar?

  Lees meer
 • 12 juli 2018

  S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek

  Als u als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kunt u recht hebben op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Een verklaring van RVO.nl betekent niet automatisch dat u ook recht heeft op de aftrek. U moet aan meer eisen voldoen.

  Lees meer
 • 11 juli 2018

  Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking.

  Lees meer
 • 11 juli 2018

  Nog maar één loket voor goede doelen

  Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het aanvragen van een Erkenning en van de ANBI-status. Hiertoe hebben organisaties van goede doelen met de Belastingdienst een convenant afgesloten.

  Lees meer
 • 10 juli 2018

  Besparen op sectorpremie ww aan banden

  De ww-premie die een werkgever moet betalen, is deels afhankelijk van de sector waarin hij is ingedeeld. Deze indeling kan niet meer met terugwerkende kracht gewijzigd worden, zo heeft het kabinet onlangs besloten. De maatregel gaat per direct in, evenals twee flankerende maatregelen.

  Lees meer
 • 10 juli 2018

  AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

  Zzp’ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei is ingegaan.

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?