Archief

 • 24 mei 2019

  Forse stijging tarieven bzm per 1 juli

  Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in.

  Lees meer
 • 23 mei 2019

  Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

  Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

  Lees meer
 • 23 mei 2019

  Winst doorverkochte woningen belast bij dga

  Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is de winst wel belast.

  Lees meer
 • 22 mei 2019

  Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling

  Ondernemers die reizen verkopen en ondernemers die vakantieaccommodaties verhuren, moeten onder voorwaarden de reisbureauregeling toepassen. Door een eerdere rechtspraak van het Europese Hof is de toepassing van de reisbureauregeling verruimd.

  Lees meer
 • 21 mei 2019

  Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?

  Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • 20 mei 2019

  Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

  Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

  Lees meer
 • 20 mei 2019

  Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

  Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling?

  Lees meer
 • 17 mei 2019

  Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

  Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

  Lees meer
 • 15 mei 2019

  Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

  Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

  Lees meer
 • 15 mei 2019

  Wanneer valt een wilsrecht in box 3?

  In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde?

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?