Archief

 • 17 juni 2021

  Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

  Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli wijzigt de termijn voor het aanvaarden.

  Lees meer
 • 16 juni 2021

  Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?

  Als een particulier zonnepanelen plaatst, kan hij de btw erop terugvragen. Maar geldt dat ook voor een deel van de btw op de woning?

  Lees meer
 • 16 juni 2021

  Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

  Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

  Lees meer
 • 15 juni 2021

  Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

  Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. De nieuwe regeling bevat ook het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Inmiddels is echter bekend geworden dat fiscale eenheden hiervan geen gebruik kunnen maken.

  Lees meer
 • 14 juni 2021

  Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

  Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

  Lees meer
 • 11 juni 2021

  Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

  Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

  Lees meer
 • 10 juni 2021

  Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

  Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

  Lees meer
 • 9 juni 2021

  Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

  Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

  Lees meer
 • 8 juni 2021

  Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

  Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

  Lees meer
 • 7 juni 2021

  Andere berekeningsmethode btw bloemist

  Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?