Archief

 • 25 mei 2022

  Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

  Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van uw maaltijden dan aftrekbaar en zo ja, waar hangt dit vanaf?

  Lees meer
 • 25 mei 2022

  Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

  De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste € 395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste € 200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.

  Lees meer
 • 24 mei 2022

  Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

  Heeft u de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijgt u de TVL namelijk niet uitbetaald.

  Lees meer
 • 23 mei 2022

  Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

  Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel?

  Lees meer
 • 23 mei 2022

  Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

  Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad.

  Lees meer
 • 23 mei 2022

  Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

  Ondernemers gaan bij hogere winsten meer vennootschapsbelasting betalen en in box 2 worden twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief nu. Deze en andere nieuwe belastingmaatregelen komen uit de plannen van de Voorjaarsnota van 20 mei 2022.

  Lees meer
 • 20 mei 2022

  Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde

  De waarde van een pand mag met behulp van modellen worden vastgesteld. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

  Lees meer
 • 19 mei 2022

  Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

  Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de bpm krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond een van de hiervoor geldende voorwaarden.

  Lees meer
 • 18 mei 2022

  Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig

  Ondernemers die tijdens de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht kwamen, konden een beroep doen op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Om voor de TOZO in aanmerking te komen, moest een ondernemer met een bedrijf in Nederland, ook in Nederland wonen. Volgens de rechter is deze voorwaarde onrechtmatig.

  Lees meer
 • 17 mei 2022

  Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend

  Het Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft met name als doel de uitvoeringskosten van kleine pensioenen voor de uitvoerders te beperken.

  Lees meer

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Nieuwsbrief ontvangen?